ODBC-toegang tot databases (Windows)

Als u toegang nodig hebt tot externe databases via ODBC, dan kunt u de benodigde ODBC-verbinding in Plesk aanmaken. Nadat u de ODBC-verbinding hebt aangemaakt kunt u de toepassing die de ODBC-verbinding moet gebruiken aanpassen om deze toegang te geven tot de informatie in de database.

Merk op dat de database niet per se extern hoeft te zijn; ODBC kan ook worden gebruikt voor toegang tot lokale databases.

Een nieuw ODBC-verbinding met een database aanmaken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op ODBC-gegevensbronnen.
 2. Klik op ODBC DSN toevoegen.
 3. Geef een naam en omschrijving voor de ODBC-verbinding op in de daartoe bestemde velden.
 4. Selecteer de juiste driver in het veld Stuurprogramma.
 5. Klik op OK.
 6. Kies de juiste options in het scherm met de instellingen van het stuurprogramma. Normaal gesproken geeft u hier het zoekpad naar de database op, de inloggegevens en andere verbindingsopties, afhankelijk van de geselecteerde driver.
 7. Klik op Test om te controleren of de verbinding goed functioneert met de opgegeven instellingen. Klik op Voltooien om het aanmaken te voltooien.

  ODBC_DSN

De instellingen van een bestaande ODBC-verbinding wijzigen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op ODBC-gegevensbronnen.
 2. Klik op de naam van de juiste verbinding in de lijst.
 3. Wijzig de instellingen zoals gewenst.
 4. Klik op Test om te controleren of de verbinding goed functioneert met de nieuwe instellingen. Klik op Voltooien om te wijzigingen op te slaan.

Een ODBC-verbinding verwijderen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op ODBC-gegevensbronnen.
 2. Selecteer het selectievakje naast de verbinding die u wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen, bevestig en klik op OK.